Nieuws

Ergotherapie wat is dat?

ergotherapie wat is dat?

Ergotherapie: Ontdek de Voordelen en Verbeter Uw Kwaliteit van Leven

Ergotherapie is een belangrijke discipline binnen de gezondheidszorg. Het richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven door het bevorderen van functioneren en zelfredzaamheid. In dit artikel bespreken we de voordelen van ergotherapie, de diverse toepassingen en hoe het een verschil kan maken in uw leven.

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn. Het kan gaan om zelfzorg, werk, vrije tijd of sociale participatie. Therapeuten werken samen met cliënten om hun doelen te bereiken en obstakels te overwinnen, zodat ze een zinvol en bevredigend leven kunnen leiden.

Voordelen van Ergotherapie

 1. Verbetering van zelfredzaamheid: Therapie helpt mensen om zelfstandig te functioneren in hun dagelijks leven, waardoor ze minder afhankelijk worden van anderen.
 2. Aanpassingen en hulpmiddelen: Ergotherapeuten kunnen advies geven over aanpassingen in de woning of het gebruik van hulpmiddelen om taken makkelijker uit te voeren.
 3. Preventie van complicaties: Door het aanleren van ergonomische technieken en het gebruik van hulpmiddelen kan therapie complicaties als gevolg van overbelasting of verkeerd gebruik van het lichaam voorkomen.
 4. Verbetering van mentale gezondheid: Ergotherapie kan bijdragen aan het verminderen van stress, angst en depressie door het bevorderen van een zinvolle dagbesteding en sociale participatie.

Toepassingen van Ergotherapie

Therapie kan in verschillende situaties en bij uiteenlopende doelgroepen worden ingezet. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ouderen met dementie
 • Kinderen met ontwikkelingsstoornissen
 • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Revalidatie na een ongeval of operatie
 • Chronische pijn of vermoeidheid

Ergotherapie voordeel voor ouderen

Ergotherapie bij Ouderen

Ergotherapie kan ouderen ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Aanpassingen in huis, zoals het installeren van beugels en drempelhulpen
 • Het gebruik van hulpmiddelen, zoals aangepast bestek of een rolstoel
 • Het aanleren van compensatiestrategieën voor geheugenproblemen

Ergotherapie bij Kinderen

Bij kinderen kan therapie helpen bij het verbeteren van motorische vaardigheden, sociale interactie en schoolse vaardigheden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het aanleren van schrijfvaardigheid
 • Verbeteren van de fijne motoriek, zoals het hanteren van bestek of het aankleden
 • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van schooltaken

Ergotherapie bij Chronische Pijn of Vermoeidheid

Mensen die kampen met chronische pijn of vermoeidheid kunnen baat hebben bij Therapie om hun energie beter te verdelen en hun belastbaarheid te vergroten. Enkele interventies zijn:

 • Het aanleren van energiebesparende technieken
 • Advies over de juiste lichaamshouding en ergonomie
 • Graded activity, waarbij activiteiten geleidelijk worden opgebouwd om de belastbaarheid te vergroten

Therapie in de Praktijk

Een therapeut zal eerst een uitgebreide intake en observatie uitvoeren om de hulpvraag en doelen van de cliënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waarin concrete acties en interventies worden beschreven.

Samenwerking met Andere Professionals

Ergotherapeuten werken vaak nauw samen met andere professionals in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en artsen. Deze samenwerking zorgt voor een optimale afstemming van de zorg en bevordert het behalen van de gestelde doelen.

Vergoeding en Verwijzing

Ergotherapie wordt in Nederland vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden tot 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Voor het ontvangen van therapie is meestal een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Conclusie

Ergotherapie is een waardevolle discipline binnen de gezondheidszorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van zelfredzaamheid. Door het inzetten van therapie kunnen mensen met uiteenlopende problematiek en beperkingen hun doelen bereiken en een zinvol en bevredigend leven leiden. Informeer bij uw huisarts of specialist naar de mogelijkheden voor ergotherapie en ontdek wat het voor u kan betekenen. Ergotherapeuten kunnen soms ook een scootmobiel aanbevelen.