Vliegen met een mobiliteitsbeperking

Vliegen met een mobiliteitsbeperking

Van veel maatschappijen weten we niet hoe zijn omgaan met de regels voor mindervalide passagiers, wel kennen we die van de KLM.
Vraag bij uw maatschappij naar de regels.